Ondernemen in Spanje

De Spaanse arbeidsovereenkomst, hoe zit dat eigenlijk?


Indien u als Nederlandse onderneming de Spaanse markt opgaat, krijgt u met verschillende juridische processen te maken. Ten eerste dient de Spaanse onderneming opgericht te worden. Nadat dat is gebeurd en u in de startblokken staat, komt er personeel om de hoek kijken. Waar dient u op te letten bij het aannemen van personeel in Spanje?


Het Spaanse arbeidsrecht wijkt op verschillende punten behoorlijk af van het Nederlandse arbeidsrecht. Daarnaast is er vrijwel altijd een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing, waarin op verschillende punten wordt afgeweken van de wet en veel aanvullende regels geeft. Wanneer u als werkgever een Spaanse arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer, is het van belang hiervan op de hoogte te zijn. 

Collectieve arbeidsovereenkomst


Het vinden van de juiste collectieve arbeidsovereenkomst kan een speurtocht zijn. Het is belangrijk dat de juiste collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegepast, die aansluit bij de onderneming, de functies van de werknemers en de geografische locatie. 


Spaanse arbeidsovereenkomst


Ten eerste dient bezien te worden welk type arbeidsovereenkomst wordt toegepast. Het uitgangspunt is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van een bijzondere reden die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtvaardigt (zoals een piekperiode, tijdelijke vervanging of het vervullen van een specifiek project).


De maximumduur van de proeftijd is afhankelijk van de wet, cao en functiegroep, en ligt doorgaans tussen de 15 dagen en zes maanden. De opzegtermijn is in de regel 15 dagen voor beide partijen, tenzij de cao hiervan afwijkt. 


Voor het hanteren van bepaalde bijzondere bedingen, zoals het concurrentiebeding of nevenactiviteitenbeding, dient een vergoeding aan de werknemer dient te worden betaald ter compensatie voor de beperkingen die een dergelijk beding met zich brengen. Voorts dienen overuren te worden gecompenseerd in tijd dan wel geld. De uitbetaling bij ziekte werkt ook anders dan in Nederland. Verder is er in Spanje meestal sprake van veertien salarisuitbetalingen per jaar (al worden deze soms verdisconteerd in twaalf betalingen). De cao kent soms verschillende aanvullende salariële concepten.


Spanje kent doorgaans minder vakantiedagen dan in Nederland, maar daarentegen wel meer nationale en lokale feestdagen. 


Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele verschillen die er zijn tussen het Nederlandse en Spaanse arbeidsrecht. Gaat u in Spanje werknemers aannemen en wordt u hierover graag geadviseerd? Neemt u dan contact op met arbeidsrecht advocate Nicoline Rijken. Zij kan conform uw wensen meertalige arbeidsovereenkomsten naar Spaans recht voor u opstellen.
 

arbeidsrecht, onderneming

Over de auteur