Alles over het ontvangen van een dagvaarding in Spanje

Alles over een dagvaarding uit Spanje

Dagvaarding in Spanje

De deurbel gaat. Wanneer jij de deur open doet staat er een deurwaarder met een bericht uit Spanje. Er loopt blijkbaar een rechtszaak tegen jou in Spanje. De dagvaarding is echter in het Spaans. Wel zit er nog een bericht in het Nederlands bij waarin staat wie precies gedagvaard is, welke partij de dagvaarding heeft laten verzenden, om wat voor procedure het gaat en wanneer jij voor de rechtbank moet verschijnen.

Bij de bovenstaande tekst is er sprake van een geldige betekening. Jij bent dus volgens Europese regelgeving op de juiste wijze gedagvaard. Of het nu gaat om een zakelijk conflict, een familiekwestie of iets anders, het is belangrijk de zaak vanaf de eerste minuut serieus te nemen. Europese regelgeving stelt dat vonnissen die juist volgens Europese wetgeving tot stand zijn gekomen direct uitvoerbaar zijn. De Nederlandse rechter krijgt er dan vaak ook niets meer over te zeggen als jij daar niet direct naar handelt.

Verschillen in het civiele recht

Tussen het Nederlandse en Spaanse civiele recht zijn er een aantal grote verschillen. Het grootste verschil is misschien wel dat jij, anders dan in Nederland, in Spanje bijna altijd een advocaat nodig zal hebben. Daarnaast is er ook bijna altijd een procureur nodig. De procureur, sinds 1 januari 2008 in Nederland afgeschaft, is de persoon die de verantwoordelijkheid op zich neemt om namens de cliënt met de rechtbank te communiceren. Een procureur is verbonden aan één bepaalde rechtbank waar hij of zij bevoegd is om te communiceren met de rechter namens zijn of haar cliënten. In Spanje is een procureur nog steeds verplicht.

De termijnen spelen een zeer belangrijke rol in Spanje. Ze zijn zeer strikt en een tijdige reactie binnen de gestelde termijn is essentieel om je rechten met succes te kunnen verdedigen. Afhankelijk van wat er gebeuren moet en welke procedure er wordt gevoerd, gelden er verschillende termijnen.

In Spanje zijn de termijnen afhankelijk van de soort procedure die er wordt gevoerd. Het rechtssysteem is daarnaast een stuk complexer dan in Nederland. Er zijn drie soorten civiele procedures in het land: Ordinario, Verbal en Especial. Waarvan de meest gebruikelijke procedures de Verbal en Ordinario zijn. Het is belangrijk het verschil tussen die twee te begrijpen omdat er verschillende termijnen gelden om te reageren.

De Verbal wordt gebruikt voor vorderingen/eisen tot en met 6.000 euro en voor minder complexe zaken. Doordat de procedures als minder complex worden beschouwd, krijgt jouw Spaanse advocaat ook minder tijd om deze voor te bereiden. Binnen 10 werkdagen moet een antwoord bij de rechtbank zijn ingediend.

De Ordinario wordt gebruikt voor vorderingen van meer dan 6.000 euro en bij complexere zaken, zoals een conflict met een zakenpartner of smaad. Wanneer er een Ordinario-procedure tegen jou wordt gevoerd zijn er 20 werkdagen om op de dagvaarding te reageren.

Zowel bij de Verbal-procedure als de Ordinario-procedure kan de advocaat stukken en verzoeken alleen indienen bij het antwoord op de dagvaarding. Daarna is er geen andere mogelijkheid meer, tenzij het gaat om informatie die pas later aan het licht is gekomen.

Om te weten welke stukken er moeten worden ingediend, of er een tegeneis moet worden opgesteld en of er getuigen, partijen of experts zijn die ondervraagd moeten worden door de rechter, moet er veel voorbereidend werk worden gedaan. De advocaat moet zijn strategie namelijk al uitdenken en op basis daarvan zijn stukken indienen. Nu gaven we al aan dat het hier gaat om minder complexe zaken, de termijn blijft echter kort.

Spaanse rechter onbevoegd verklaren

Eén van de termijnen die echter voor beide procedures gelijk is, is die van het verzoek om de Spaanse rechter onbevoegd te verklaren. Het onbevoegd verklaren van een rechter kan soms voor de Nederlandse cliënt een manier zijn om een betere positie te krijgen in de rechtszaak. Er wordt dan immers een thuiswedstrijd gespeeld. Daarnaast kan het soms ook door partijen vooraf afgesproken zijn in bijvoorbeeld een zakelijk contract. Voor het onbevoegd verklaren van de rechter heeft uw advocaat tien werkdagen de tijd vanaf de datum dat de dagvaarding bij u is aangekomen.

Het is belangrijk om altijd open te zijn met jouw advocaat, deze staat immers aan uw kant. Het verhullen van documenten of feiten die hebben plaatsgevonden kan veel problemen opleveren omdat dit de strategie van de advocaat kan beïnvloeden en de advocaat deze later moeilijk kan aanpassen. Heb jij een dagvaarding uit Spanje ontvangen? De advocaten van Gimbrère advocaten kunnen jou in de meeste gevallen bijstaan als je tijdig contact opneemt.

 

Over de auteur

Enrique.jpg
“ Er zijn grote juridische verschillen tussen Spanje en Nederland ”

Enrique Martinez