Waar ben je naar op zoek?

Overzicht belangrijkste belastingen in Spanje

In Spanje zijn er verschillende belastingen waar je mee te maken krijgt als je er woont. Wij zetten de belangrijkste voor jou op een rijtje. 
 

Vermogensbelasting (impuesto sobre el patrimonio)

Zowel de resident als niet-resident moet aangifte doen over het vermogen. Als ingezetene doe je dit over je wereldvermogen. Als niet-ingezetene over je vermogen in Spanje. Naast de kadastrale waarde van je onroerend goed moet je ook aangifte doen over je gemiddelde banksaldo en andere bezittingen, zoals luxe kapitaalgoederen, levensverzekeringen, aandelen en obligaties.
 

Btw (IVA)

Deze indirecte belasting is vergelijkbaar met de Nederlandse btw. Het is een percentage bovenop de prijs van een product of dienst en elke consument moet deze belasting betalen. Spanje kent drie tarieven, waarvan de hoogste 21% is.
 

Overdrachtsbelasting (ITP: impuesto de tranmisiones patrimoniales)

Deze loopt op van 7 tot 10% en wordt geheven bij aankoop van een huis van een particulier.
 

Onroerendgoedbelasting (IBI: impuesto de bienes inmeubles)

Dit is een gemeentelijke belasting die je jaarlijks moet betalen aan de gemeente waar jouw woning staat. De IBI geldt zowel voor residenten als niet-residenten. Het te betalen bedrag hangt af van de waarde van de woning in verhouding met andere woningen in Spanje. De kadastrale waarde kunt u vinden op de IBI-kwitantie. Deze is belangrijk omdat andere belastingen hiervan zijn afgeleid. Op deze kwitantie staat ook het kadastraal referentienummer wat u soms nodig heeft bij de verkoop.
 

Plusvalia

Deze belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van de bebouwde grond.
 

Vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)

Deze belasting betaal je over de waardevermeerdering van het onroerend goed bij verkoop. Een aantal zaken kun je aftrekken: de IVA, de ITP, 75% van de Plusvalia, de notariskosten en de woningverbetering (alleen met declation de obra nueva). Deze past men voortdurend aan. Houd deze wijzigingen in de gaten.
 

Bouwbelasting (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)

Deze belasting heffen Spaanse gemeentes over alle bouwwerkzaamheden waarvoor een bouwvergunning verplicht is. Het basistarief is 2% over de werkelijke bouwkosten. Afhankelijk van het aantal inwoners kan de gemeente deze verhogen. De aanvrager van de vergunning betaalt de heffing.
 

Declaration obra nueva

Deze belasting betaal je bij de oplevering van nieuwbouw. Er wordt dan een notariële akte (escritura) opgemaakt van de nieuwbouw. Vervolgens schrijft men deze in het kadaster in. De belasting is 0,5% van de kadastrale waarde van het object.
 

Inkomstenbelasting (impuesto sobre la renta de las personas fisicas)

Verblijf je langer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje? Dan bent u fiscaal ingezetene en moet u inkomstenbelasting in Spanje betalen.
 

Lokale belastingen (Tasas)

Iedere Spaanse gemeente heft belasting over de afgifte van vergunningen, het ophalen van huisvuil, de riolering et cetera. De hoogte van deze belastingen verschillen per gemeente. Gemeentes kunnen ook een bijdrage vragen voor andere diensten. Meestal op verzoek van burgers (precios publicos). Bijvoorbeeld voor het ophalen van grofvuil, het regelen van parkeerrestricties en het schoonmaken van privéwegen. Verder kunnen gemeentes extra belasting heffen over de waardestijging van onroerend goed door de verbetering van de infrastructuur (contribuciones especiales).
 

Inkomstenbelasting niet-resident (IRNR)

Bezit je een huis in Spanje en verblijf je minder dan 184 dagen per jaar in Spanje? Dan kan de Spaanse fiscus je belasten met een huurwaardeforfait. Deze bedraagt 2% van de kadasterwaarde. Verhuur je jouw huis niet, dan ben je 24,75% van de kadasterwaarde verschuldigd aan de Spaanse Belastingdienst. Verhuur je de woning wel dan moet je 24,75% van de huurinkomsten afdragen aan de Spaanse fiscus.

Mede door de druk vanuit Europa en de huidige crisis in Spanje zijn de tarieven van bijna alle Spaanse belastingwetten in 2012 omhoog gegaan of gewijzigd. Dit geldt voor de:

  • Inkomstenbelasting (IRPF)
  • Vermogensbelasting (IP)
  • Btw (IVA)
  • Inkomstenbelasting niet-resident (IRNR)
  • Vennootschapsbelasting

Spanje heeft een behoorlijk aantal wetten vereenvoudigd naar deelstaatniveau. Hierdoor kunnen per deelstaat wijziging optreden. Wij informeren je hier graag over. De actuele stand van zaken weten over Spaanse belastingen? Neem nu contact op met een van de experts van Gimbrère Advocaten.

Meer weten over fiscale kwesties?

Jouw Fiscaal jurist

  • Jan.jpg
    “ Nederlanders met bezit in Spanje moeten jaarlijks in Spanje aangifte doen. ”

    Jan Doorakkers

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij