ZZP IS OKE?!

Werken met ZZP’ers biedt verschillende voordelen: U kunt flexibel werken en u heeft als werkgever niet direct te maken met het beschermende arbeidsrecht. Het is echter zeer aan te raden om de overeenkomsten van uw samenwerking onder de loep te nemen. Lees hier meer!

Oudere vrouw kantoor zakelijk verkleind.jpg

Regelmatig vragen cliënten mij wat er precies is veranderd met betrekking tot de ZZP’er (Zelfstandigen Zonder Personeel). Mijn kantoorgenoot Claudie heeft al eerder uitgelegd wat de wettelijke veranderingen inhouden. Op grond van de nieuwe wet zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP'ers) beiden verantwoordelijk voor de beoordeling van de samenwerking.
 

Modelovereenkomsten Belastingdienst

In de plaats van de VAR is een aantal modelovereenkomsten van de Belastingdienst die partijen kunnen gebruiken. Inmiddels hebben wij verschillende modelovereenkomsten beoordeeld voor onze cliënten. ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ kan dan wel de slogan van de fiscus zijn, maar heel veel makkelijker wordt het een ZZP’er of de opdrachtgever ook weer niet gemaakt.
 

Onvolledigheid formulieren

Wat mij namelijk opvalt, is dat de modelovereenkomsten die via de website van de Belastingdienst zijn te downloaden, beslist niet volledig zijn. De noodzakelijke artikelen die kunnen voorkomen dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen, zijn weliswaar in de modelovereenkomsten opgenomen, maar ook veel belangrijke onderwerpen zijn niet geregeld en ontbreken.
 

Ontbreken informatie over opzegging

Zo missen veelal de bepalingen over het al dan niet kunnen opzeggen van de overeenkomst. Het wettelijke uitganspunt over de opzegging van een overeenkomst van opdracht is geregeld in artikel 7:408 BW. Daarin is bepaald dat een opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen. (professionele) Partijen kunnen in de overeenkomst van opdracht hiervan wel afwijken, maar moeten dat dan wel goed en schriftelijk vastleggen. Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat er een opzegtermijn van een maand in acht moet worden genomen. 
 

Overeenkomst op maat dankzij Gimbrère

Verder staat in de meeste modelovereenkomsten niets geregeld over de aansprakelijkheid, ook niet geheel onbelangrijk! Ook raad ik aan om schriftelijk te regelen aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen die verband houden met de werkzaamheden en een geheimhoudingsbepaling op te nemen. Bij Gimbrère Advocaten kunnen wij de modelovereenkomsten naar gelang de situatie aanpassen. Het betreft telkens weer maatwerk. De kosten die hiermee gepaard gaan vallen erg mee; de gevolgen van werken op basis van een standaard overeenkomst (vaak) niet. Wees dit voor en neem contact met ons op!
 

Over de auteur

Frank-Penders.jpg
“ Uw juridische zorgen worden uit handen genomen zodat u kunt doen waar u goed in bent; ondernemen." ”

Frank Penders

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij