Verhuurder vs. huurder in Spanje

Column in Spanje Magazine oktober - november 2012

De regering wil de balans tussen verhuurder en huurder terug in evenwicht brengen, zodat de verhuur van woningen wordt gestimuleerd. Maar doet u er verstandig aan om uw huis in Spanje te verhuren?

Bijna elke vrijdag worden de laatste tijd door minister Rajoy nieuwe hervormingen aangekondigd om Spanje uit het slop te halen. Een van die hervormingen is de maatregel om meer flexibiliteit te creëren op de verhuurmarkt. De regering wil de balans tussen verhuurder en huurder terug in evenwicht brengen, zodat de verhuur van woningen wordt gestimuleerd. Maar doet u er verstandig aan om uw huis in Spanje te verhuren? En waar moet u allemaal rekening mee houden? In deze column geven wij u een overzicht van de voornaamste veranderingen...

De verhuur van een woning in Spanje wordt in beginsel geregeld door de algemene huurwet: de "Ley de Arrendamientos Urbanos" oftewel de "LAU". Om huiseigenaren te motiveren hun woning te verhuren, heeft het Spaanse Ministerie van Openbare Werken verschillende maatregelen getroffen om meer flexibiliteit te creëren. Deze maatregelen zijn opgenomen in het ‘Anteprojecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas'.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen (voor lange termijn verhuur):

  • De huurder en verhuurder mogen de huurprijs vrij bepalen tijdens de loop van de huurovereenkomst. Zo kunnen de partijen bijvoorbeeld zelf een jaarlijkse huurverhoging overeenkomen, die losstaat van de consumentenprijsindex (Indices de Precios al Consumo);
  • Het recht van de huurder om het huurcontract tot 5 jaar te verlengen is beperkt tot 3 jaar;
  • De stilzwijgende verlenging van het huurcontract is verminderd van 3 naar 1 jaar;
  • De borg kan aangepast worden naar de nieuwe termijn van 3 jaar;
  • De huurder kan een huurcontract op elk moment opzeggen, ongeacht de termijn van het contract, met inachtneming van één maand opzegtermijn;
  • De verhuurder van het Spaanse vastgoed kan op elk moment besluiten dat hijzelf de woning betrekt. De verhuurder moet wel rekening houden met een opzegtermijn van 2 maanden;
  • De huurder kan het Spaans huur contract op elk moment opzeggen, ongeacht het termijn van het contract, met de voorwaarde dat de verhuurder een maand van te voren geïnformeerd wordt;
  • De koper van een verhuurde woning is alleen verplicht de huurder aan te houden als het betreffende huurcontract staat ingeschreven in het Spaanse Eigendomsregister (Registro de la Propiedad);
  • De verhuurder en huurder kunnen tot overeenstemming komen dat de huurder afstand doet van zijn eerste recht van aankoop van het gehuurde object;
  • De juridische Spaanse procedure voor uitzetting (procedimiento de desahucio) is versneld. De huurder heeft nu tien dagen om de uitstaande bedragen te betalen.

De wijzigingen op de Spaanse verhuurmarkt lijken ten gunste van de verhuurder. De rechten van de huurder en verhuurder zijn door de flexibiliserende maatregelen meer gelijk getrokken. Laat u echter goed adviseren over de afspraken in uw huurcontract om onverwachte verrassingen te voorkomen!