Strafrechtelijke vervolging na een sliding tackle bij het voetbal? Het kan, dus let op!

In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag is de maker van een sliding tackle tijdens een voetbalwedstrijd veroordeeld wegens mishandeling. De tegenspeler liep als gevolg van de tackle zwaar letsel op, namelijk een dubbele beenbreuk. Alhoewel het Hof overweegt dat niet kan worden aangenomen dat er sprake is geweest van opzet tot het toebrengen van letsel, volgt toch een veroordeling. Dit is opmerkelijk, omdat hiertoe niet snel wordt overgegaan in een sport- en spelsituatie. Het is dan ook af te wachten of dat de uitspraak bij een eventueel cassatieberoep stand houdt, niettemin dient u zich als voetballer hiervan bewust te zijn. Naast het feit dat een strafrechtelijke veroordeling op zichzelf al nare consequenties heeft, is het ook goed mogelijk dat dit meeweegt bij de beoordeling of dat er sprake is van civielrechtelijke aansprakelijkheid.

GIMBRERE---WEBSITE-ICONEN---VOOR-SPANJE-WEBSITE---LOS---300-X-300-PIX---sport.jpg

Het Hof overweegt als volgt.

Een speler neemt bij het maken van een sliding tackle bewust het risico dat hij zijn tegenstander raakt en/of ten val brengt. Voorts is voor een sliding tackle altijd ruimte nodig; als een sliding tackle van te dichtbij wordt ingezet valt de aangevallen speler vrijwel zeker over het (uitgestoken) been van zijn tegenstander. Het is een feit van algemene bekendheid dat het aantal blessures ten gevolge van acties die sliding tackles worden genoemd groot is.

Het hof gaat ervan uit, dat het - gelijk de speler heeft verklaard - de bedoeling van de speler was om balbezit te krijgen. Door dit op voornoemde wijze te doen, heeft hij zich niet alleen willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de tegenspeler pijn of letsel zou oplopen ten gevolge van de sliding tackle, maar heeft hij die kans ten tijde van de gedraging bewust aanvaard (op de koop toe genomen). Uit het voorgaande volgt dat de speler het voorwaardelijk opzet had de tegenspeler te mishandelen. Als gevolg van zijn actie heeft de tegenspeler zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

Het Hof merkt ambtshalve op dat de omstandigheid dat de sliding tackle is verricht in een sportsituatie, namelijk tijdens een voetbalwedstrijd, wel van belang zou kunnen zijn voor de vraag of dat er sprake is van mishandeling. De deelnemers aan een sport als voetbal hebben immers tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten, terwijl bij een door duidelijke spelregels afgebakende sport die spelregels mede van belang zijn voor het bepalen van de grenzen van de wederrechtelijkheid. Het Hof stelt vast dat tijdens de sliding tackle wel sprake was van een sportsituatie, maar dat dit niet binnen de grenzen is gebleven van hetgeen spelers van elkaar hebben te verwachten. De speler speelde gevaarlijk spel, hetgeen bovendien een ernstige overtreding van de spelregels van het voetbal opleverde.

U bent gewaarschuwd!

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58449.jpg
“ Een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt is de basis voor succes ”

Jaap Paijmans

Contact opnemen