Rondetafel Ondernemen in Spanje

Maandag 10 september a.s. bij Gimbrère International Advocaten in Breda
Aanvang 11:00 uur, einde 13:00 uur.
Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden. Het maximum aandeel deelnemers bedraagt 12.

Klik hier om u aan te melden.

Tijdens de Rondetafel Ondernemen in Spanje zal er worden gediscussieerd over de huidige marktsituatie in Spanje. De kansen en bedreigingen passeren de revue. Uw vragen kunnen worden getoetst aan de ervaringen van andere deelnemers of worden voorgelegd aan de inleider Rob van Nes.