Papa en mama moeten je iets vertellen

Column Spanje Magazine januari - februari 2012.

Wat u moet weten over kinderalimentatie in Spanje.

U woont in Spanje, heeft kinderen en gaat scheiden. Dan is het belangrijk te weten hoe de Spaanse wet omgaat met kinderalimentatie. Ik geef u antwoord op een aantal belangrijke vragen.

Wat is het verschil tussen ouderlijk gezag en dagelijkse zorg?
Het ouderlijke gezag (patria potestad) blijft na een echtscheiding in vrijwel alle gevallen bij beide ouders liggen. Dit gezag  geeft de ouders de bevoegdheid om belangrijke beslissingen over het kind te nemen, zoals de keuze van een school, het laten uitvoeren van een operatie etc. Hierover moeten zij het dus met elkaar eens worden; ook na een echtscheiding.

Over de dagelijkse zorg (guarda y custodia) van de kinderen daarentegen, beslist de rechter. Deze zorg gaat meer over kleinere dagelijkse dingen zoals aankleden, voeden en naar school brengen. De uitoefening van deze zorg kan aan beide ouders, maar ook aan één van de ouders worden toevertrouwd. In toenemende mate wordt in Spanje - op verzoek van de echtgenoten -  gestreefd naar een co-ouderschap, oftewel een guarda y custodia compartida. Dit houdt in dat de ouders voor een gelijk deel de kosten en opvoeding van de kinderen op zich nemen. Het kan echter alleen als beide ouders dichtbij elkaar wonen, zodat de kinderen (bijvoorbeeld) om de week of twee weken bij de ander kunnen wonen, zonder van school te wisselen of andere activiteiten te missen. Met andere woorden, de omstandigheden van de ouders moeten de gezamenlijke zorg mogelijk maken. In zo' n situatie wordt naar Spaans recht geen kinderalimentatie voldaan. De ouders betalen de kosten van de kinderen gedurende de periode dat zij de dagelijkse zorg over de kinderen hebben.

Wanneer de ouders het niet eens kunnen worden met elkaar, kunnen zij zich wenden tot een rechter. Als de kinderen wonen in Spanje, is de Spaanse rechter bevoegd om een beslissing te nemen. Deze past dan automatisch het Spaanse recht toe.

En als ik terug naar Nederland wil?
Als een van de ouders naar Nederland terug wil, en de ander blijft in Spanje wonen, is er maar een oplossing mogelijk. De dagelijkse zorg over de kinderen wordt aan één van de ouders toegekend Voor de ander wordt een omgangsregeling vastgesteld.

Wat als de ander de alimentatie niet betaalt?
Voor het opeisen van achterstallige alimentatie heeft u een advocaat en procureur nodig. In Spanje is het niet mogelijk af te zien van de alimentatie. Met andere woorden, de rechter zal altijd alimentatie toekennen aan de minderjarige kinderen, ook al heeft de ouder geen inkomsten. Of de andere ouder dit wil opeisen, is weer een ander verhaal...

Kan de alimentatie worden gewijzigd?
Op verzoek van de ouders kan het bedrag van de alimentatie gewijzigd worden. Als de economische positie van een van de ouders wezenlijk verbeterd of verslechterd is.

Voor wie geldt kinderalimentatie?
Kinderen kunnen totdat zij meerderjarig zijn (18 jaar) aanspraak maken op alimentatie. Behalve wanneer de minderjarige over voldoende eigen inkomsten beschikt. Nadat de kinderen meerderjarig zijn, blijft de verplichting tegenover kinderen bestaan, mits zij niet over voldoende financiële middelen beschikken, hun opleiding nog niet hebben voltooid en geen werk hebben om een reden die niet aan hen kan worden toegerekend.