Werknemers, let op: het is aan de bedrijfsarts om te bepalen of dat je arbeidsongeschikt bent.

De vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Als je het met dit oordeel oneens bent, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.  Het Hof Den Haag heeft in een recente uitspraak wederom bevestigd dat aan verklaringen van de eigen specialisten van werknemer, voorbij kan worden gegaan.

 

bedrijfsarts.jpg

De bedrijfsarts oordeelt of dat een werknemer arbeidsongeschikt is. Werknemers zijn het niet altijd eens met het oordeel van de bedrijfsarts. In de praktijk komt het vaak voor dat werknemers zich dan beroepen op andersluidende oordelen van eigen specialisten, zoals een verklaring van de huisarts of een psycholoog. 

Het Hof Den Haag heeft in een recente uitspraak bevestigd dat aan dergelijke verklaringen voorbij mag worden gegaan en dat het aan de bedrijfsarts is voorbehouden om te bepalen of dat een werknemer arbeidsongeschikt is. Andere specialisten kunnen volgens het Hof geen medisch oordeel geven over de arbeidsongeschiktheid  van een werknemer. Daarnaast is het van belang dat de eigen specialisten van de werknemer niet onafhankelijk zijn vanwege de behandelrelatie met patiënt.

Omdat het oordeel over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer aan de bedrijfsarts is voorbehouden, is het zowel voor de werkgever als de werknemer van belang dat dit oordeel goed onderbouwd is. Om dit te bereiken, kan de bedrijfsarts worden verzocht om zelf nader onderzoek te (laten) verrichten en/of bijvoorbeeld aanvullende informatie bij de behandelaars in te winnen. 

Wanneer je het  als werknemer of werkgever oneens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, dien je een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. 

 

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58705.jpg
“ Altijd goed zichtbaar blijven voor je cliënten ”

Daphne Hendriks