ONROEREND GOED KOPEN IN SPANJE

Veel Nederlanders kopen tegenwoordig een tweede woning in Spanje. Als advocatenkantoor begeleiden wij veel cliënten in het aankoopproces. Dat gaat behoorlijk anders dan in Nederland.

Gimbrere - t15.jpg

ONROEREND GOED KOPEN IN SPANJE

Veel Nederlanders kopen tegenwoordig een tweede woning in Spanje. Als advocatenkantoor begeleiden wij veel cliënten in het aankoopproces, dat behoorlijk anders gaat dan in Nederland.

Het is zeer verstandig om een advocaat in de arm te nemen wanneer u van plan bent een woning te kopen in Spanje. Niet alleen omdat de te nemen stappen anders zijn dan u gewend bent, maar ook omdat er veel geregeld en vooral juridisch goed gecontroleerd dient te worden, voordat u overgaat tot kopen.

Juridische controles
Alvorens een woning in Spanje te kopen, dienen er verschillende juridische controles plaats te vinden. Zo bestaan er in Spanje bijvoorbeeld twee onroerend goed registers, zijnde het kadaster en het eigendomsregister. De informatie met betrekking tot de woning die uit beide registers naar voren komt, komt  vaak niet met elkaar overeen. Dit kan problemen veroorzaken tijdens de koop of in de toekomst. Naast een deel overlappende informatie, geven beide registers ook specifieke andere informatie die goed gecontroleerd dient te worden.

Verder is van belang het gebied waar de woning zich bevindt. Iedere provincie kent andere urbanistische regels die van toepassing zijn. Verder is nog van belang of de woning zich in een stad bevindt, vlakbij het strand of bijvoorbeeld in de bergen of het platteland. In iedere situatie controleren wij de specifieke regels en eventuele ¨red flags¨.

Indien u een nieuwbouwwoning koopt of verbouwingen in gedachten heeft, dienen onder andere de vergunningen te worden gecontroleerd en het certificaat van oplevering. Soms kan het verstandig zijn om in dit proces tevens een architect in te schakelen.

Indien u een woning bezichtigt via een makelaar, laat dan de documenten en overeenkomsten controleren door een deskundige, vóórdat u tekent.

Praktische stappen
Naast al deze juridische controles, kunnen wij u begeleiden in de meer praktische stappen, zoals het aanvragen van de N.I.E. (Spaans identificatienummer), het openen van een Spaanse bankrekening, het eventueel aanvragen van een hypotheek en (indien gewenst) het omzetten van de nutsvoorzieningen na de aankoop.

Koopovereenkomst en notariële akte
Nadat al het (juridische) voorwerk is verricht, wordt er normaalgesproken een voorlopige koopovereenkomst opgesteld waarin een aanbetaling wordt gedaan (meestal 10% van de koopsom). Aan het einde van de rit wordt bij de notaris de notariële koopakte ondertekend, waarbij de resterende koopsom doorgaans door middel van een bankcheque wordt betaald. Wij kunnen u begeleiden bij de notaris, dan wel kunnen wij door middel van een volmacht namens u de notariële koopakte ondertekenen. Zowel de voorlopige koopovereenkomst als de notariële koopakte worden altijd door ons juridisch gecontroleerd.

Cultuurverschillen
Wat ten slotte van belang is om te beseffen, is het verschil in beide culturen. Daar waar in Nederland de meeste zaken redelijk efficiënt verlopen, werken de meeste Spaanse instanties (zoals banken, gemeentelijke instanties, ministeries en rechtbanken) helaas een tandje langzamer en inefficiënter. Daar komt nog bij dat in de meeste gevallen de communicatie alleen maar in het Spaans kan plaatsvinden. Omdat wij een Nederlands-Spaans advocatenkantoor zijn, met kennis van beide culturen én talen, zijn wij in staat om deze letterlijke en figuurlijke vertaalslag voor u te maken.

Kortom, laat u tijdig adviseren en bijstaan door een deskundige voordat u tot de aankoop van een woning in Spanje overgaat, zodat u na de aankoop met volle teugen en zonder zorgen kunt genieten van uw nieuwe huis onder de zon!

 

Over de auteur