Omroep Brabant op de vingers getikt voor onrechtmatige publicatie

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 14 februari 2014 uitspraak gedaan in een kort geding tussen een kandidaat-gemeenteraadslid – bijgestaan door mr. R.W. de Pater van Gimbrère International Advocaten – en Omroep Brabant.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 14 februari 2014 uitspraak gedaan in een kort geding tussen een kandidaat-gemeenteraadslid – bijgestaan door mr. R.W. de Pater van Gimbrère International Advocaten – en Omroep Brabant. Het kandidaat-gemeenteraadslid had de rechter onder meer gevraagd om berichten op de website van Omroep Brabant te verwijderen voor zover deze afkomstig zijn uit een reclasseringsrapport en betrekking hebben op medische gegevens. Mr. R.W. de Pater heeft namens het kandidaat-gemeenteraadslid onder andere aangevoerd, dat het openbaar maken van een "anoniem toegezonden rapport" van de reclassering casu quo een psycholoog, onrechtmatig is.

De feiten

Omroep Brabant heeft van een anonieme afzender diverse documenten over het kandidaat-gemeenteraadslid ontvangen, waaronder een rapport van de reclassering. Zonder de feiten deugdelijk te controleren heeft Omroep Brabant een aantal artikelen gepubliceerd en daarbij medische informatie uit de rapporten als feiten gepresenteerd. Enerzijds heeft Omroep Brabant hierdoor medische gegevens openbaar gemaakt, welke onder het recht op privacy vallen. Anderzijds heeft Omroep Brabant ten onrechte informatie openbaar gemaakt als zijnde vaststaande feiten. Zo heeft Omroep Brabant het kandidaat-gemeenteraadslid er onder andere van beticht, dat hij zich kan ontpoppen tot psychopaat en dat een en ander uit psychologische onderzoeken zou blijken. Door het kandidaat-gemeenteraadslid ten onrechte als potentiele psychopaat af te schilderen, heeft Omroep Brabant aanzienlijke imago- en reputatieschade toegebracht.
Omroep Brabant heeft zich hier tegen verweerd, door te stellen dat zij onder meer als taak heeft de kiezer te informeren over het verleden van het kandidaat-gemeenteraadslid. Dat hij hierdoor imagoschade lijdt, zou de publicaties volgens Omroep Brabant nog niet onrechtmatig maken.

De beslissing

De Voorzieningenrechter concludeert dat de informatie die door Omroep Brabant als feiten gepubliceerd zijn, niet op enig psychologisch onderzoek zijn gebaseerd en zodoende onrechtmatig zijn. In de publicaties van Omroep Brabant staat immers met zoveel woorden vermeld, dat sprake is geweest van een psychologisch onderzoek. Daarbij wordt de indruk gewekt dat een psychologe naar aanleiding van dit psychologisch onderzoek heeft vastgesteld dat het kandidaat-gemeenteraadslid zich kan ontpoppen als psychopaat en dat hij trekken heeft van een antisociale persoonlijkheid evenals narcistische kenmerken. Volgens de Voorzieningenrechter had Omroep Brabant behoren te weten, dat zij onjuiste feiten over het kandidaat-gemeenteraadslid heeft gepubliceerd. In het reclasseringsrapport staat namelijk vermeld dat het ging om een intakegesprek en niet dat er daadwerkelijk een psychologisch onderzoek had plaatsgevonden. Het zou voor Omroep Brabant dus duidelijk moeten zijn dat er nooit een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Omroep Brabant handelt onrechtmatig door medische gegevens uit het reclasseringsrapport als feiten te publiceren en is zodoende veroordeeld binnen een week alle berichten die verwijzen naar het reclasseringsrapport van haar site te verwijderen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:690

Over de auteur

Robert-de-Pater.jpg
“ Ik bijt me altijd vast in een zaak ”

Robert de Pater