Mijn broer heeft vlak voor het overlijden van mijn moeder geld van haar rekening gehaald. Wat kan ik hieraan doen?

Ruzies over een erfenis zijn nooit gewenst. Toch komen conflicten over nalatenschappen dagelijks voor. Aanleidingen voor een conflict over de erfenis kunnen bijvoorbeeld schenkingen zijn die kort voor het overlijden hebben plaatsvonden. Deze schenkingen worden soms betwist door erfgenamen. Zij willen dan dat de ontvanger van de schenking verplicht wordt deze terug te betalen.

02B44440.jpg

Wat is schenking?

Bij schenking draagt de schenker vrijwillig eigendom en bezit over naar de ontvanger. De schenker draagt daarbij vermogen (of een andere zaak) over zonder een tegenprestatie te verwachten. Er hoeft door de ontvanger dus niets te worden betaald of te worden gedaan. Schenkingen kunnen alleen plaats vinden tijdens het leven van de schenker. Anders spreken wij van een erfenis waarvoor andere regels gelden.

Schenkingen en de nalatenschap

Personen kunnen vlak voor hun overlijden ziek zijn. Of misschien kunnen zij niet meer gemakkelijk hun huis uit doordat zij slecht kunnen zien of lopen. Het komt echter wel voor dat deze mensen graag nog iets van hun vermogen willen schenken. Wanneer zij ontvangers van het geschonken bedrag vragen dit zelf te pinnen met hun pasje kan dit argwaan wekken bij (andere) erfgenamen na het overlijden. Misschien hadden zij helemaal geen toestemming gegeven gehad om die bedragen te pinnen.

Wanneer personen uit deze kwetsbare groep komen te overlijden komen deze zaken aan het licht. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde erfgenamen schenkingen hebben ontvangen en bepaalde erfgenamen niet. Maar waren alle schenkingen wel echt schenkingen? Wanneer er geen toestemming was van de schenker spreken we van onrechtmatige onttrekking uit het vermogen van de overleden persoon. Onrechtmatige onttrekking van vermogen is hetzelfde als diefstal. Wanneer de ontvanger van de schenking vrije toegang had tot het vermogen van de overleden persoon, is het soms moeilijk te bepalen of er dus sprake was van schenking of diefstal. Omdat de oorspronkelijke eigenaar van het vermogen al is overleden is het voor andere erfgenamen niet mogelijk om dit nog na te vragen.

Om een conflict te voorkomen is het altijd prettig zaken als schenkingen duidelijk op papier staan. Zeker als het gaat om hoge bedragen of spullen van grote waarde voorkomt dat onduidelijkheid bij andere erfgenamen. Erfgenamen kunnen besluiten om een schenking te betwisten in de rechtszaal. Zij stellen dan voor de rechter dat er geen sprake was van schenking maar van onrechtmatige onttrekking uit het vermogen. Daarbij dienen zij bewijs aan te dragen waaruit blijkt dat er geen sprake was van schenking. Dit kan erg moeilijk zijn. Het is verstandig om in dit stadium met een erfrechtadvocaat te overleggen over de mogelijkheden.

Heeft u zelf een conflict over een erfenis? Gimbrère advocaten beschikt over deskundige erfrechtadvocaten die u kunnen voorzien van juridische ondersteuning. Neem vrijblijvend contact met ons op en leg de kwestie voor!

Weblog

Meer weten over erven en nalaten?

Roxana-Slingerland.jpg
“ Altijd eerlijk zijn tegen je cliënt ”

Roxana Slingerland