Lijfsdwang bij het innen van alimentatie

Vorige maand heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in twee interessante zaken over het opleggen van lijfsdwang vanwege het niet voldoen aan alimentatieverplichtingen. Lijfsdwang is een maatregel waarmee een alimentatieplichtige kan worden gedwongen alimentatie te betalen. Lees er op deze blog meer over! 

Lege zakken verkleind.jpg

Bij een lijfsdwang kan een alimentatieplichtige worden gedwongen alimentatie te betalen. De alimentatieplichtige wordt in dat geval door de politie overgebracht naar een Huis van Bewaring. Hij of zij zal daar verblijven zolang er nog geen alimentatie is betaald. Omdat iemands vrijheid wordt ontnomen, is dit een zeer ingrijpende maatregel. Hierdoor dient er – aldus het Gerechtshof Den Haag – een belangenafweging te worden gemaakt. Het belang van de alimentatiegerechtigde voor het ontvangen van de alimentatie dient te worden afgewogen tegen het belang van de alimentatieplichtige om in vrijheid te mogen rondlopen. Volgens het Hof kan lijfsdwang dan ook enkel worden toegepast wanneer alle andere middelen geen uitkomst (meer) bieden.
 

Zaak met betalingsonmacht

In de eerste zaak (Gerechtshof Den Haag, 2 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1981) had de vrouw om lijfsdwang verzocht omdat zij al geruime tijd geen alimentatie van haar ex-man had ontvangen. De man zei dat hij verkeerde in toestand van betalingsonmacht en dat daarom lijfsdwang ongepast was. De man overlegde een grote hoeveelheid financiële gegevens om zijn stelling kracht bij te zetten. Hieruit bleek dat hij onvoldoende draagkracht had om de alimentatie te betalen. Het Hof concludeerde vervolgens dat de man inderdaad in een toestand van betalingsonmacht verkeerde. Het Hof vernietigde daarom het vonnis van de rechtbank en wees de vordering van de vrouw tot lijfsdwang af.
 

Zaak met betalingsonwil

Nog geen drie weken later oordeelde hetzelfde Hof in een vergelijkbare zaak (Gerechtshof Den Haag, 21 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1982) dat toepassing van lijfsdwang wel gerechtvaardigd was. Het Hof boog zich in deze zaak over de vraag of er sprake was van betalingsonmacht of betalingsonwil. Zij concludeerde dat er bij de man sprake was van betalingsonwil. De man stelde namelijk dat hij onvoldoende financiële middelen had om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar hij onderbouwde dit niet met financiële stukken. De man had daarom niet aangetoond dat hij niet in staat was om aan zijn verplichtingen te voldoen. Daarnaast achtte het Hof de stelling dat de alimentatie te hoog was vastgesteld, ontoereikend nu de man geen verzoekschrift had ingediend tot wijziging van de alimentatie. Het Hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank en stond daarmee lijfsdwang toe. 
 

Win juridisch advies in

Uit de voorgaande zaken blijkt eens te meer dat het innen van alimentatie en de daarbij behorende middelen ingrijpend kunnen zijn en juridisch inzicht behoeven. Het is van groot belang te weten hoe een rechter dergelijke omstandigheden weegt en meeneemt in zijn beoordeling. Indien uw financiële omstandigheden zijn gewijzigd waardoor u niet meer in staat bent om de (volledige) alimentatie te voldoen of indien u een geschil heeft met uw ex-partner over de alimentatie, dan is het raadzaam een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan u vertellen wat de juridische haken en ogen zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
 

Schakel Gimbrère Advocaten

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of wilt u aanvullende informatie over echtscheidingen of de gevolgen van een relatiebreuk? Neem dan vrijblijvend contact met op met Gimbrère Advocaten. Wij lossen de problemen graag voor u op!
 

Over de auteur

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij

Contact opnemen