Het belang van een arbeidsrechtadvocaat

Het in de arm nemen van een arbeidsrechtadvocaat kan van groot belang zijn, zo bleek in een recente zaak waarbij een werkneemster een geschil had met haar werkgever. Zij liet zich hierbij niet vertegenwoordigen door een advocaat, maar door de zus van een vriendin. Deze gemachtigde stapte in een grote valkuil: zij raakte emotioneel betrokken bij de zaak en zorgde ervoor dat de werkneemster in nog grotere problemen verzeild raakte.

Weegschaal12 verkleind.jpg

Het in de arm nemen van een arbeidsrechtadvocaat kan van groot belang zijn, zo bleek in een recente zaak waarbij een werkneemster een geschil had met haar werkgever. Zij liet zich hierbij niet vertegenwoordigen door een advocaat, maar door de zus van een vriendin. Deze gemachtigde stapte in een grote valkuil: zij raakte emotioneel betrokken bij de zaak en zorgde ervoor dat de werkneemster in nog grotere problemen verzeild raakte.

De werkneemster werkt ruim tien jaar in een kledingwinkel voor ze arbeidsongeschikt raakt. De gemachtigde van de werkneemster neemt deze zaak voor haar rekening. Zij reageert in eerste instantie op een normale en zakelijke toon, maar gaandeweg wordt de toon scherper en onvriendelijker. Zowel de HR-manager, advocaat van de werkgever en de bedrijfsarts krijgen per e-mail de volle laag. Zo noemt zij de HR-manager in een e-mail ‘een stoorzender’ en ‘een vrouw met weinig hart voor het personeel’. Maar daar blijft het niet bij, ook de advocaat moet het ontgelden. Volgens gemachtigde is hij ‘een klootzak aan de telefoon, stoer op papier en schijnheilig aan de lijn’. Tot slot is ook de werkgever aan de beurt, zij zou ‘de belichaming zijn van slecht werkgeverschap’. 
 

Consequenties wangedrag

Na enige tijd heeft de werkgever het helemaal gehad. Een onderzoek van de bedrijfsarts wordt al binnen enkele minuten abrupt onderbroken door wangedrag van de gemachtigde van de werkneemster. De werkgever besluit tot een loonstop van de werkneemster over te gaan, omdat zij haar gemachtigde niet tot de orde heeft geroepen. Drie maanden later vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever legt aan dit verzoek verwijtbaar handelen van de werkneemster ten grondslag. Er is sprake van wangedrag van de gemachtigde van de werkneemster en dit wangedrag dient de werkneemster te worden aangerekend, aldus de werkgever.
 

Psychische problemen

De kantonrechter beoordeelt of er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer of haar vertegenwoordiger. Met name of de werknemer van dat gedrag van een vertegenwoordiger weet, daaraan actief heeft meegewerkt of dat gedrag heeft uitgelokt. De rechter oordeelt dat de werkneemster eerder afstand had moeten nemen van het barbaarse gedrag van haar gemachtigde. Wel heeft de rechter begrip voor het feit dat de psychische problemen van de werkneemster het bewaken van de eigen grenzen lastig maakt. De werkneemster heeft hulp gezocht voor haar problemen en een maand nadat de behandeling is gestart, heeft de werkneemster gebroken met haar gemachtigde. Vervolgens heeft zij een excuusbrief geschreven aan zowel haar werkgever als diens advocaat. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat werkneemster niet dermate verwijtbaar heeft gehandeld dat dit haar haar baan moet kosten. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. 
 

Terugdraaien loonstop

Dan rest nog de loonstop: de werkneemster wil dat deze met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt. Hier gaat de kantonrechter echter niet in mee. Het gaat hier namelijk niet om de vraag of het wangedrag van gemachtigde als verwijtbaar handelen of nalaten aan een werknemer kan worden toegerekend, maar om de vraag of werknemer zonder deugdelijke grond niet heeft meegewerkt aan re-integratie. Dit leidt ertoe dat de kantonrechter van oordeel is dat terecht tot een loonstop is overgegaan. Doordat werkneemster zelf heeft gekozen haar gemachtigde mee te nemen naar de bedrijfsarts, komt het voor haar eigen verantwoordelijkheid dat dit onderzoek in de soep liep en de werkneemster niet kon meewerken aan re-integratie. Pas nadat een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden, heeft werkneemster weer recht op loon.
 

Vertrouw op Gimbrère Advocaten

Deze casus is uiteraard een extreem voorbeeld. Zo bont als deze gemachtigde wordt het gelukkig niet vaak gemaakt. Deze kwestie toont echter wel aan dat het van belang is om je op een goede manier te laten vertegenwoordigen.

Bij Gimbrère Advocaten kunt u een beroep doen op specialisten op het gebied van arbeidsrecht die zowel werkgevers en werknemers kunnen bijstaan in kwesties met betrekking tot ontslag en arbeidsongeschiktheid. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de rechter zich puur kan focussen op de handelwijze van werkgever en werknemer en dat onze opstelling niet hoeft te worden betrokken in de besluitvorming van de rechter. Neem contact met ons op voor meer informatie! 

Over de auteur

Wim-Vos.jpg
“ Juridisch gedreven met oog voor de cliënt ”

Wim Vos

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij