Een ongeluk zit in een klein hoekje - letselschadeprocedures in Spanje

Column in De Vliegende Hollander oktober 2012.

Zeker als u letsel heeft opgelopen, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand zoekt.

Het kan zomaar ineens gebeuren. U loopt letsel op als gevolg van het nalatig handelen van een ander. Wat kunt u doen als u bent uitgegleden of gevallen in een winkelcentra, of bij het oplopen van brandwonden wanneer de overheerlijke paëlla niet op tafel maar op schoot belandt? Of bent u het slachtoffer geworden van medisch nalatig handelen of een voedselvergiftiging? Zeker als u letsel heeft opgelopen, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk deskundige rechtsbijstand zoekt.

Iedereen kent de tv-programma's waarbij leedvermaak zorgt voor hoge kijkcijfers. Hilarisch toch, mensen die onder het uitstoten van angstkreten vallen aan de rand van een zwembad, of zich dood schrikken omdat een strandstoel het begeeft?

Niet iedereen realiseert zich echter dat deze ongelukken grote gevolgen kunnen hebben. Wanneer letselschade ontstaat, kan de Spaanse rechter, net zoals de Nederlandse, een vergoeding toekennen. De Spaanse rechtspraak is omvangrijk waar het gaat om dit soort zaken.

Afhankelijk van de situatie is het raadzaam om aangifte te doen bij de politie. Dit zal alleen nut hebben als de oorzaak een mogelijk misdrijf of overtreding zou kunnen zijn. Naar aanleiding van die aangifte kan door het Spaans Openbaar Ministerie een procedure worden opgestart waarin u kunt worden opgeroepen. Ook wordt u in zo'n geval in de strafrechtelijke procedure opgeroepen voor een bezoek aan de arts van de rechtbank. Deze onderzoekt u en stelt vast wat de persoonlijke schade is.

In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij oogletsel door vuurwerk bij feesten of een val die is veroorzaakt door slecht wegdek, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Bij het organiseren van festiviteiten dient elke gemeente er namelijk voor te zorgen dat alle veiligheidsnormen in acht worden genomen. Zij hoort er bijvoorbeeld voor zorg te dragen dat de wegen in goede staat zijn, zodat ongelukken ten gevolge van een slechte conditie hiervan uitgesloten zijn. De termijn voor het indienen van een claim bij de gemeente is één jaar na het voorval. Dat betekent dat de gemeente uiterlijk binnen één jaar na het ongeval officieel op de hoogte moet worden gesteld van het ongeval en de daaruit voortkomende schade.

Verder is het raadzaam om de WA-verzekering van de tegenpartij  binnen één jaar aan te schrijven. Er geldt in Spanje namelijk over het algemeen een korte verjaringstermijn van 1 jaar voor civiele procedures.

Getuigen en bewijs zijn in Spanje erg belangrijk in een letselschadeprocedure. Men dient foto's te maken van de schade waarop duidelijk de datum staat aangegeven. Zonder bewijs is er geen mogelijkheid tot het claimen van een vergoeding van de schade!

De vergoeding voor letsel in Spanje is niet te vergelijken met de vergoedingen die in de Verenigde Staten kunnen worden gevorderd. Spanje hanteert een standaard tabel. In deze tabel staat voor elk blijvend letsel een bepaald bedrag. Dit bedrag is weer afhankelijk van de leeftijd. Ook bestaat er bijvoorbeeld een vaste vergoeding voor de dagen doorgebracht in het ziekenhuis en voor de dagen dat men niet zijn normale dagelijkse activiteiten heeft kunnen verrichten. Een groot verschil met het Nederlandse recht is dat in Spanje overlijdensschade kan worden gevorderd.

Dus een bananenschil of niet, let u goed op een (letsel)ongelukje zit in een klein hoekje...