De hoogte van de billijke vergoeding

Per 1 juli 2015 is het nieuwe arbeidsrecht van kracht gegaan. Over dit onderwerp is al veel geschreven en geblogd. Verschillende onderwerpen uit dit nieuwe recht zijn echter nog niet volledig duidelijk, zoals de hoogte van de billijke vergoeding. Lees er hier meer over. 

02G63557.jpg

De billijke vergoeding kan worden toegekend aan een werknemer wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Met deze vergoeding wordt gecompenseerd dat de werkgever schuld heeft aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding kijkt de kantonrechter niet naar de gevolgen van het ontslag. Daarvoor is immers de transitievergoeding in het leven geroepen.
 

Billijke vergoeding kapsalonmedewerker

Een van de eerste uitspraken waar de billijke vergoeding werd toegewezen, was op 15 oktober 2015.
De kantonrechter in Amersfoort heeft in een vonnis zijn oordeel gegeven over een billijke vergoeding. De situatie was als volgt: een werknemer werkte sinds 1999 in de kapsalon van de werkgever, steeds voor 4,5 uur per week. Zij verdiende daarmee een bruto salaris van € 224,51 per maand. De werkgever heeft begin 2015 een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd, die niet werd toegewezen. Hierna ontstond er tussen de werkgever en werknemer een geschil over de vakantiedagen. Vervolgens heeft de werkgever in augustus 2015 de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV opgezegd. De werknemer stapte hierop naar de kantonrechter en vorderde een billijke vergoeding ter hoogte van de gederfde inkomsten tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dit kwam neer op maar liefst € 57.699,07!
 

Bestraffende sanctie

De kantonrechter bekijkt bij de bepaling van de billijke vergoeding naar alle omstandigheden, zoals de ontslagreden, de duur van het dienstverband en eventuele verwijten van beide partijen. Ook moet er worden bepaald of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. De billijke vergoeding hangt vervolgens af van de mate van verwijtbaarheid van de werkgever en van de kans op herhaling in de toekomst. De billijke vergoeding kan dus worden gezien als een bestraffende sanctie. 
 

Belang transitievergoeding

De kantonrechter oordeelt in dit geval dat een billijke vergoeding verschuldigd is, nu het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. Dit strookt niet helemaal met de gedachten van de wetgever: deze stelt dat een billijke vergoeding moet aansluiten bij de ‘uitzonderlijke omstandigheden van het geval’. Is een billijke vergoeding in dit geval op zijn plaats? Het nieuwe arbeidsrecht zegt dat de kantonrechter bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding, niet mag kijken naar de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Daarvoor is immers de transitievergoeding in het leven geroepen. 
 

Uiteindelijke billijke vergoeding

De kantonrechter stelt de billijke vergoeding uiteindelijk vast op € 4.000 (ongeveer twintig maandsalarissen). De hoogte hiervan wordt in de uitspraak niet gemotiveerd, wat jammer is. Het heeft daardoor een ondoorzichtig karakter. De wet biedt weinig handvatten om een dergelijke vergoeding te berekenen, waardoor dit een lastig punt blijft. Een en ander zal in verdere jurisprudentie worden verduidelijkt. 
 

Recente uitspraken

Sinds de uitspraak van de kantonrechter in Amersfoort zijn nog diverse uitspraken over de billijke vergoeding gewezen. Recente rechtspraak leert dat toch met enige regelmaat een billijke vergoeding wordt toegekend. Het is maar de vraag of dit de bedoeling van de wetgever is geweest en of hiermee niet juist meer onduidelijkheid en onzekerheid wordt gecreëerd, vooral nu in deze uitspraken de hoogte van de billijke vergoeding meestal niet wordt gemotiveerd.
 

Meer informatie? 

Heeft u als werkgever ook te maken met problemen over de billijke vergoeding? Of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact op met de advocaten Wim Vos of Daphne Hendriks. Dat kan direct via vos@gimbrere.nl of hendriks@gimbrere.nl of telefonisch via 076 514 05 05. 
 

Over de auteur

Wim-Vos.jpg
“ Juridisch gedreven met oog voor de cliënt ”

Wim Vos

Contact opnemen