Column in Spanje Magazine maart-april 2012

Klik hier voor de column in Spanje Magazine van maart-april 2012.

"De jacht op Spaanse huizenbezitters is geopend"

Dat de crisis in Spanje hard toeslaat is algemeen bekend. De Spaanse overheid is bezig met een veelheid aan maatregelen om te bezuinigen en om meer geld binnen te krijgen. Er zijn dus enige nieuwe bronnen aangeboord. Zo heeft de Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria afgekort AEAT) onlangs laten weten strenger te gaan controleren op de aangiftes door (tweede) huizenbezitters.

Inmiddels heeft de AEAT rechtstreeks de beschikking over de gegevens van het kadaster (Registro de Propiedad) en via een omweg van diverse energie- en waterleveranciers. Via deze gegevens is het eenvoudig om uit te vinden wie de eigenaar van een Spaans onroerend goed is en wie nog geen aangifte heeft gedaan.

Wat is voor u belangrijk om te weten?
Als niet-resident (geen inwoner van Spanje) bent u verplicht om uw gemeentelijke onroerend goed belasting (de IBI) op te geven maar ook de IRNR (Impuesto sobre la Renta de no Residentes).

Resident of niet-resident?
U wordt als resident beschouwd, wanneer u meer dan 182 dagen per jaar (hoeft niet aaneengesloten) aantoonbaar in Spanje verblijft. Ook wordt u als resident gezien als u economisch verbonden bent met Spanje, in Spanje staat ingeschreven of uw partner en kinderen in Spanje wonen.
Komt u slechts af en toe in Spanje en heeft u uw hoofdverblijf elders, dan heeft u de status van niet-resident. Als u een tweede woning in Spanje heeft bent u ook belastingplichtig, echter alleen over uw huurinkomsten en/of over uw vermogen ter plekke. De Spaanse fiscus belast huiseigenaren die hun hoofdverblijf buiten Spanje hebben met een soort ‘huurwaardeforfait'. Deze belasting wordt dus niet geheven voor degenen die in Spanje wonen, de fiscaal-residenten.

Belasting niet-resident
Indien uw huis niet wordt verhuurd, bent u in de meeste gevallen over 2% van de kadastrale waarde (valor catastral) van uw woning 24,75% belasting verschuldigd (dit was voorheen 24%). Als u het huis verhuurt, moet u ook over de huurinkomsten 24,75% belasting betalen. Uw paar maanden vakantieverhuur vallen eveneens hieronder!
Daarnaast heeft Spanje weer de vermogensbelasting ingevoerd. Deze zal voor het eerst dit jaar (2012) weer geheven worden. Zowel residenten als niet-residenten krijgen een vrijstelling van € 700.000, maar er zullen heel wat onroerende zaken zijn die een aanzienlijk hogere waarde hebben.
Bezit u onroerend goed in Spanje en hebt u nog nooit aangifte gedaan, dan dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. In Spanje bent u als niet-resident verplicht aangifte te doen indien u Spaans onroerend goed bezit. Niet-residenten moeten uiterlijk in december van ieder jaar de aangifte indienen. Levert u geen aangifte in en komt de AEAT alsnog bij u aankloppen, dan kunt u naast een belastingaanslag tevens een aanzienlijke boete van soms wel 150% verwachten.

Meer weten over dit onderwerp? Of heeft u een andere fiscaal juridische vraag? Stel deze op www.gimbreredoorakkers.com/spanjevragen of scan de QR code. Wij helpen u graag!