Column in De Vliegende Hollander juni 2012

Klik hier voor het artikel in de Vliegende Hollander juni 2012.

Leuker kunnen we het niet maken...
Doet u wel aangifte in Spanje?

Spanje kent een ander systeem voor belastingaangiftes dan Nederland. Ontvangt u in Nederland van de Belastingdienst een aangiftebiljet of tegenwoordig een oproep om via de computer uw aangifte te doen, in Spanje werkt dit net even anders...

Veel residenten en niet-residenten beseffen niet dat Spanje een systeem heeft van zogenaamde brengplicht. Dit betekent dat van u wordt verwacht om zelf uw aangifte te verzorgen en de belasting aan de belastingdienst via een Spaanse bank te betalen.

In principe doet u belastingaangifte in Spanje als u er resident bent en in het betreffend belastingjaar langer dan 183 dagen in Spanje heeft gewoond. Ook over uw pensioen en AOW bent u als resident in Spanje in beginsel verplicht om aangifte te doen.

In de Wet Impuesto sobre la renta de las personas físicas (Afgekort IRPF = de Spaanse inkomstenbelasting) staat omschreven wanneer u als fiscaal resident verplicht bent om in Spanje IRPF-aangifte te doen.

De hoofdregel is dat er geen aangifte hoeft te worden gedaan indien er sprake is van:

één bron van inkomen uit arbeid waarbij het inkomen onder de € 22.000 blijft;
het totaal van de vermogenswinsten minder is dan € 1.600;
het rendement uit onroerend goed onder de € 1.000 bedraagt.

N.B. Zodra er sprake is van meerdere bronnen van inkomen (ook uit het buitenland) is de grens € 11.200.

Uiteraard zijn er op deze hoofdregel(s) tal van aanvullingen en uitzonderingen. Bovendien is het hierbij van belang om te beseffen dat deze eisen voor de IRPF alleen gelden als u daadwerkelijk in Spanje fiscaal resident bent. Heeft u enkel een vakantiewoning in Spanje en gebruikt u deze om jaarlijks 3 maanden te overwinteren, dan bent u dus geen resident en gelden voor u niet de eisen van de IRPF. Wel zult u als niet-resident over deze woning belasting (de gemeentelijke- en niet-residenten belasting) moeten betalen!

Pas als u eenmaal bij de AEAT (Spaanse belastingdienst) bekend bent, kan de Spaanse fiscus u in sommige gevallen een Borrador (vooraf ingevuld aangiftebiljet) sturen. Dit is echter niet altijd het geval. De aangifteperiode voor de IRPF is van begin mei tot eind juni: wees er dus op tijd bij!

Meer weten over dit onderwerp? Of heeft u een andere fiscaal juridische vraag? Stel deze op www.gimbreredoorakkers.com/spanjevragen of scan de QR code. Wij helpen u graag!