Waar ben je naar op zoek?

Schadevergoeding bij verzekeringen

Je kan je tegenwoordig tegen nagenoeg alle risico’s verzekeren. De verzekeringswereld is daarnaast volop in beweging. Verzekerden leggen zich steeds minder vaak neer bij een afwijzing van dekking door de verzekeraar.

Vaak is er sprake van een behoorlijk meningsverschil tussen de verzekerde en de verzekeraar. Maar ook over de rechten op een bepaalde uitkering en de hoogte daarvan. De discussie spitst zich vaak toe op de uitleg van de polisvoorwaarden. Maar ook op de mededelingsplicht vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, de meldingsplicht bij verwezenlijking van het risico en de schadeveroorzakende gebeurtenis. Wij kunnen je daarin bijstaan.

Daarnaast behandelen wij zaken voor ondernemers in het kader van AVB-polissen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Is een ingediende claim nu wel of niet gegrond? Bestaat er op grond van de polisvoorwaarden nu wel of geen recht op een uitkering? Is sprake van een juist percentage arbeidsongeschiktheid? Kan de verzekeraar wel of geen beroep doen op een uitsluitingsgrond? Ook in dit soort kwesties adviseren, onderhandelen en procederen wij.

Wij bieden zowel bijstand aan particulieren als ondernemingen (waaronder ook verzekeraars en tussenpersonen) in het kader van onder meer de volgende verzekeringen:

Meer weten over schadevergoedingen bij verzekeringen?

Jouw advocaten

  • LINK Fotografie 1809_58705.jpg
    “ Altijd goed zichtbaar blijven voor je cliënten ”

    Daphne Hendriks

  • Katrien-Boerjan2.jpg
    “ Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden ”

    Katrien Boerjan

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij